Sterowanie i inteligentne systemy świetlne parkingów podziemnych

Opis Systemu
Sterowanie i inteligentne systemy świetlne parkingów podziemnych 3000 firmy my to dojrzała i rozwinięta samodzielnie technologia HPB posiłkująca się naddźwiękową technologią wykrywającą ruch, technologią dynamicznego oświetlania LED, technologią komunikacji komputerowej, mikrokomputerem i innymi systemami hi-tech kontroli w czasie rzeczywistym. Te skomplikowane narzędzia używane są w celu wykrywania ruchu samochodów dla sprawnej kontroli i zarządzania parkingami. Kiedy system wykrywa wjazd samochodu lub wejście człowieka wysyła odpowiednie sygnały świetlne w celu wskazania drogi do najbliższego wolnego miejsca parkingowego w najkrótszym możliwym czasie.

Prezentacja opatentowanej technologii firmy my
Nasze sterowanie i inteligentne systemy świetlne parkingów podziemnych zostały zaprojektowane na bazie własnego patentu firmy my. Technologia dostarczania wysokiej mocy Bus-Line HPB jest sposobem transmitowania wysokiego napięcia lub prądu. Jest to jeden za sposobów industrialnych filed-bus innych od technologii CAN czy Lanworks. HPB field-bus jest zdolny do transmisji wysokiego napięcia lub prądu przy wykorzystaniu tylko 2 przewodów więc nie zachodzi potrzeba zastąpienia lub wymiany istniejących instalacji świetlnych i można bezpośrednio osiągnąć efekt inteligentnego oświetlenia. Technologia HPB może kontrolować jasność, kolor, włączanie/wyłączanie każdego ze świateł. Wiele lat temu rozwinięto protokół T3, dzięki wysiłkom pracowników komórki badań i rozwoju pod kierownictwem pana Chen, pracownika Chińskiej Akademii Nauk. Protokół T3 znajduje teraz zastosowanie w tysiącach aplikacji inteligentnego oświetlania budynków, parkingów itp. Ale z mocą przesyłową rzędu 20W nie można spełnić wymagań systemu świetlnego. Firma my rozwinęła ten pomysł stosując idee CAN (rozwinięte przez firmę Bosch a następnie Siemens i Motorola) i zwiększyła napięcie do DC350V i 7000W co spełnia wymagania większości systemów sterowania i inteligentnych systemów świetlnych parkingów podziemnych. Ta zaawansowana technologia to właśnie HPB.

Cechy
1. Inteligentne zarządzanie oświetleniem energooszczędnym parkingów jest idealnie sprzężone z technologią dużej mocy w paśmie kodowania HPB. Zastosowane zostały dwa nowoczesne pomysły: "oświetlanie na żądanie" i "inteligentne oświetlenie informacyjne z systemem naprowadzania". Powstały produkt wykracza poza dotychczasowe rozwiązania.
2. Sterowanie i inteligentne systemy świetlne parkingów podziemnych jest prostym w obsłudze i wydajnym narzędziem nowoczesnej kontroli.
3. Jest niskowęglowe, przyjazne środowisku, energooszczędne - oświetlenie na życzenie.
4. Jest to inteligentny system zarządzania parkingami, kierowania pojazdów na właściwe miejsca w najkrótszym możliwym czasie.
5. Sterowanie i inteligentne systemy świetlne parkingów podziemnych posiada otwarty standardowy interfejs, można poszerzać lub zmniejszać obszar świetlny w zależności od potrzeb.
Dodatkowy wydajny software może być ujęty na życzenie klienta.
6. Opcjonalne jest również naddźwiękowy kontroler lub kontroler podczerwieni.

Specyfikacje techniczne produktu Sterowanie i inteligentne systemy świetlne parkingów podziemnych

Typ ź r ód ł a ś wiat ł a TS Fluorescent Tube 3201
Moc wej ś ciowa(W) 40 16
Strumień ś wietlny(Im ) 160 0 ±100 160 0 ±100
Ilo ść (szt.) 1 1
Zu ż ycie mocy (KW/H) 0.04 0.016
Cena jednostkowa/W(RMB/KW/H) 1 1
Pobór pr ą du/Godzina(RMB) 0.04 0.016
Żywotność (H) 3000 30000
Ilo ść tub potrzebnych na 30 000godzin (szt.) 10 1
Cena jednostkowa tuby (RMB) 10 180
Cena ca ł kowita tub(RMB) 100 180
Koszty utrzymania(10RMB/szt.) 100 0
Ca ł kowite zu ż ycie mocy(KW) 1200 480
Ca ł kowity pob ór pr ą du (RMB) 1200 480
Koszt ca ł kowity (RMB) 1400 660

Aplikacje
Sterowanie i inteligentne systemy świetlne parkingów podziemnych znajduje zastosowanie na dużych parkingach podziemnych.

Inne produkty